11.12.2018

Upozorňujeme na podvodný e-mail, který se tváří jako upomínka neuhrazené faktury a který obsahuje nebezpečnou přílohu.

Příloha tohoto e-mailu obsahuje soubor „VydanaFaktura2010091pdf.jse“. Po spuštění tohoto škodlivého kódu, který např. společnost ESET detekuje jako BackSwap, mohou útočníci na pozadí změnit platební příkazy v internetovém bankovnictví napadených uživatelů a pokud je uživatel nepozorný, může takovou podvodnou platbu podepsat a odeslat.

Ukázka podvodného emailu:

E-maily od neznámých adresátů nebo s podezřelým předmětem či obsahem ihned mažte. V žádném případě neklikejte na přílohy či odkazy. Nenechte se zmást ani e-maily vyhrožujícími exekucí, fakturou od neznámé společnosti či avízem o balíku na České poště, který jste si neobjednali.

Při komunikaci s bankou důkladně kontrolujte zasílané informace. Pokud se přihlašujete nebo potvrzujete transakce prostřednictvím SMS klíče nebo Smart klíče, přečtěte si vždy celou zprávu. Vyhledejte v ní popis transakce (např. při zadávání plateb typ transakce, číslo účtu příjemce a částku) a zkontrolujte i číslo transakce. Pokud se všechny informace na telefonu i na počítači shodují, můžete transakci potvrdit.

Pravidelně aktualizujte operační systém, internetový prohlížeč a antivirové programy.

Další návody a rady najdete v článku Jak používat bezpečně elektronické bankovnictví.

V případě pochybností neváhejte kontaktovat Helpdesk elektronického bankovnictví na telefon na bezplatné lince:

  • ČSOB: 495 800 111
  • Poštovní spořitelna: 495 800 121

Vaše ČSOB