19.02.2018

Upozorňujeme na výskyt podvodné stránky v designu ČSOB internetového bankovnictví s cílem získat přihlašovací data do internetového bankovnictví, data o platebních kartách a další důvěrné údaje.

Ukázka podvodné stránky:

Jedná se o podvrh, který se snaží z klientů vylákat přihlašovací informace.

Tip:

Pokud se přihlašujete do internetového bankovnictví, zkontrolujte vždy nejdříve řádek s internetovou adresou. V každé chvíli, kdy pracujete s internetovým bankovnictvím nebo se do něj přihlašujete, musí být v adresním řádku vašeho prohlížeče adresa https://ib.csob.cz a vedle ní ikona zámku.

Po kliknutí na ikonu se zobrazí certifikát potvrzující platnost a ověřující identitu stránky. V moderních internetových prohlížečích se kontrola provádí automaticky (řádek s adresou stránky zezelená). ČSOB pro zabezpečení těchto stránek využívá serverové certifikáty společnosti DigiCert.

Další návody a rady najdete v článku jak používat bezpečně elektronické bankovnictví.

V případě pochybností neváhejte kontaktovat Helpdesk elektronického bankovnictví na telefonním čísle 495 800 111.

Vaše ČSOB