Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: ...  >  Pojištění  >  Pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám  >  Asistenční služby

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

Asistenční služby

Asistenční služby pomáhají pojištěným držitelům platebních karet vyrovnat se s nepředvídanými událostmi při cestách v zahraničí. Operátor asistenční služby poskytne informace a zorganizuje danou činnost.


Základní asistenční služby

Základní asistenční služby můžete využít s jakýmkoli cestovním pojištěním držitele platební karty ČSOB a vztahují se na organizování pomoci pojištěnému v souvislosti s (následující výčet je pouze orientační):


 • lékařským ošetřením (např. zjištění adresy lékaře či místa specializovaného vyšetření, zajištění předepsaných léků),
 • hospitalizací (např. zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky a předání vzkazů, přivolání opatrovníka),
 • přepravou do zdravotnického zařízení (např. pro ambulantní ošetření nebo přepravy od lékaře do nemocnice),
 • repatriací do České republiky (např. zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu specializovaného zdravotnického personálu, cesty přivolaného opatrovníka),
 • převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatků pojištěného,
 • ztrátou cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění (např. kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného).

 

Rozšířené asistenční služby

Rozšířené asistenční služby jsou dostupné k cestovnímu pojištění držitele platební karty ČSOB ve variantách Exclusive (Family), Gold (Family a Family Plus) a Platinum Family Plus. Služby se vztahují na poskytnutí bezplatných informací pojištěnému (následující výčet je pouze orientační) v oblastech:


 • lékařské informace (např. o obecné úrovni lékařské péče v zahraničí, nutnosti očkování, výskytu epidemií a specifických rizik, nedoporučovaných zahraničních zdravotnických zařízeních),
 • turistické informace (např. místní kulturní památky, turistické zvláštnosti, stupeň bezpečnosti, rizika spojená s prací či sportem nebo válečnými konflikty, kontakty na zprostředkovatele služeb),
 • administrativně-právní informace (např. vstupní doklady či vízové povinnosti, zastupitelské úřady, postup při vyřizování žádostí o víza),
 • telefonická pomoc v nouzi (např. v případě policejní kontroly, vyhoštění, jednání s administrativou, vyhledání právníka, ohlášení škodné události pojistiteli),
 • tlumočení a překlady (např. telefonické tlumočení při styku s policií či lékařem, telefonické překlady a rady při vyplňování dokladů, organizační zajištění tlumočení při celním řízení na hraničním přechodu nebo při policejním šetření či soudním řízení),
 • asistence v souvislosti s pracovním pobytem (např. informace o právech a povinnostech, postup při zadržení cestovního dokladu, prodloužení pobytu, pomoc při vyplňování tiskopisů a žádostí),
 • vztahy s policejními orgány (např. postup při ztrátě nebo krádeži dokladů nebo přepadení, telefonická pomoc při vyplňování protokolu o dopravní nehodě, organizační zajištění služeb právního zástupce),
 • vztahy se zastupitelskými úřady (např. organizační zajištění oznámení – ztráta pasu, uvěznění atd.).

 

Dále se Rozšířené asistenční služby vztahují na:


 • předčasný návrat (pojistitel proplatí zpáteční jízdenku z důvodu úmrtí rodinného příslušníka nebo nemožnosti návratu způsobené cestovní kanceláří nebo dopravcem, zorganizuje transport zpět do ČR v případě vloupání do bytu pojištěného, přírodní katastrofy nebo živelní události),
 • zpoždění letu (v závislosti od délky zpoždění zajistí vstup do odpočinkového salonku na letišti, změnu rezervace letenek či jiné dopravy, předání zpráv o zpoždění pojištěného jeho rodině či partnerům, zorganizuje zálohové předání hotovosti pojištěnému pro koupi věcí osobní potřeby atd.),
 • ztrátu dokladů (pojistitel např. proplatí náklady spojené s vystavením náhradního cestovního dokladu do stanovené výše, při ztrátě dokladů od vozidla/řidičského oprávnění zorganizuje pomoc při zajištění náhradních dokladů, v obou případech zajistí jejich zaslání do místa pobytu pojištěného),
 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice (v případě neodkladné hospitalizace delší než 10 dní pojistitel proplatí cestovní a ubytovací náklady do stanovené výše atd.).

 

Informujte se před cestou o detailech asistenční služby v brožuře k cestovnímu pojištění držitele platební karty.