Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Servis pro média  >  Informace o Skupině KBC

Informace o Skupině KBC

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.


KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku, přičemž působí také v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2014 skupina KBC na svých pěti domácích trzích a v Irsku obsluhovala zhruba 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 36 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav), z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.Akcionáři KBC Group

(Zdroj: Výroční zpráva KBC Group za rok 2014)

Struktura akcionářů (prosinec 2014) Podíl v %

KBC Ancora

18,6

Cera

2,7

MRBB

11,5

Ostatní kmenoví akcionáři

7,7
Kmenoví akcionáři celkem 40,3
Akcie volně obchodované 59,7
Celkem 100

Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu.Klíčové trhy KBC

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice.Klíčové finanční údaje skupiny KBC

31. 12. 2013* 31. 12. 2014
Celková aktiva mld. EUR 238,7 245,2
Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 120,4 124,6
Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 161,1 161,8
Čistý zisk mil. EUR 1 015 1 762
Ukazatel vlastního kapitálu
(Basel III, plně aplikováno, včetně zbývající státní pomoci)
% 12,8 14,3
Poměr nákladů k výnosům (C/I, bankovnictví) % 52 57

* Upraveno, implementace standardu IFRS 11.Dlouhodobý rating

Fitch Moody’s S & P
KBC Bank NV

A−

A2

A

KBC Insurance NV

A−

A

KBC Group NV

A−

Baa2

A–

 

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com .


Aktualizováno: duben 2015