Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Servis pro média  >  Informace o Skupině KBC

Informace o Skupině KBC

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.


Skupina KBC je integrovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Skupina působí především na svých domácích trzích – v Belgii a zemích střední a východní Evropy (v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku) – a působí i v dalších zemích a regionech celého světa.


Na konci roku 2012 skupina KBC na svých pěti domácích trzích obsluhovala zhruba 9 milionů klientů a zaměstnávala cca 37 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav; bez zaměstnanců společností určených k prodeji), z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.


Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů v Lucemburku. Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví akcionáři.Akcionáři KBC Group

(k 31. prosinci 2012, poslední dostupná data)

Podíl v %
KBC Ancora 19,70
Cera 7,00
MRBB (sdružení zemědělců) 12,80
Ostatní kmenoví akcionáři 9,50
BlackRock Inc. 3,10
Akcie volně obchodované 47,90
Celkem 100,00


Klíčové trhy KBC

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice.Klíčové finanční údaje skupiny KBC

31. 12. 2011 31. 12. 2012
Celková aktiva mld. EUR 285,4 256,9
Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 138,3 128,5
Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 165,2 159,6
Čistý zisk mil. EUR 13 612
Udržitelný čistý zisk mil. EUR 1 098 1 542
Ukazatel Tier 1, KBC Group (podle Basel II) % 12,3 13,8
Poměr nákladů a výnosů (C/I, udržitelný) % 60 57

 


Dlouhodobý rating

Fitch Moody’s S & P
KBC Bank NV

A−

A3

A−

KBC Insurance NV

A−

A−

KBC Group NV

A−

Baa1

BBB+

 

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com .


Aktualizováno: květen 2013