Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Servis pro média  >  Informace o Skupině KBC

Informace o Skupině KBC

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.


KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku, přičemž působí také v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2013 skupina KBC na svých pěti domácích trzích a v Irsku obsluhovala zhruba 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 36 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav; bez zaměstnanců společností určených k prodeji), z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.


Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů v Lucemburku. Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví akcionáři.Akcionáři KBC Group

(Zdroj: Výroční zpráva KBC Group za rok 2013)

Podíl v %
KBC Ancora (k 19. listopadu 2013) 18,6
Cera (k 19. listopadu 2013) 2,7
MRBB (ke konci roku 2013) 12,2
Ostatní kmenoví akcionáři (v polovině roku 2013) 9,7
Kmenoví akcionáři celkem 43,1
Akcie volně obchodované 56,9
Celkem 100


Klíčové trhy KBC

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice.Klíčové finanční údaje skupiny KBC

31. 12. 2012 31. 12. 2013
Celková aktiva mld. EUR 256,9 241,3
Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 128,5 122,8
Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 159,6 164,1
Čistý zisk mil. EUR 612 1 015
Ukazatel Tier 1 (podle Basel II) % 13,8 15,8
Poměr nákladů k výnosům (C/I, bankovnictví) % 57 52

 


Dlouhodobý rating

Fitch Moody’s S & P
KBC Bank NV

A−

A2

A

KBC Insurance NV

A−

A

KBC Group NV

A−

A3

A–

 

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com .


Aktualizováno: květen 2014