Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Kariéra u nás  >  Vzdělávání a rozvoj kariéry v ČSOB

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

Související odkazy

Aktuality

Otevíráme novou pobočku Brno – Purkyňova (Medlánky)
Ve středu 1. října 2014 otevíráme novou pobočku ČSOB v Brně ...

Stěhujeme pobočku v Náchodě
V pátek 30. 5. 2014 bude naposledy otevřena pobočka Náchod ...

Stěhujeme pobočku v Kladně
V pátek 28. 3. 2014 bude naposledy otevřena pobočka Kladno ...

Stěhujeme pobočku v Novém Městě nad Metují
Od pondělí 6. 1. 2014 vás pobočka v Novém Městě nad Metují obslouží ...

Nový svěží design ČSOB SmartBankingu
Přehledná grafika a inovovaná navigace ...

Vzdělávání a rozvoj kariéry v ČSOB

V našich inzerátech, které oslovují vás, potenciální zaměstnance ČSOB, často uvádíme „možnost dalšího vzdělávání, osobního a profesního růstu“. Co se však pod touto frází konkrétně skrývá? Předpokládáme, že pro mnohé z vás se jedná o velmi důležitou oblast, která může mít podstatný vliv na vaši motivaci přijmout nabízenou práci v naší bance.

V souladu s hodnotami ČSOB poskytujeme našim zaměstnancům maximální podporu při rozvoji jejich znalostí i dovedností a vytváříme předpoklady pro jejich kariérní růst v rámci Skupiny ČSOB, případně v rámci mateřské společnosti KBC.

 


Systém vzdělávání

Systém vzdělávání u nás reaguje jak na aktuální potřeby obchodu a provozu banky, tak na dlouhodobé cíle strategického rozvoje banky. Zároveň však respektuje potřeby individuálního rozvoje zaměstnanců i manažerů v rámci jejich plánu rozvoje. Veškeré vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance.


Vzdělávací aktivity probíhají formou interních i externích akcí v podobě standardizovaných kurzů či kurzů přizpůsobených aktuálnímu požadavku jednotlivých profesních skupin zaměstnanců. Z nejnovějších produktů jsou to například soft skills pro manažery, asistentky nebo specialisty v ústředí. Kromě produktových a odborných vzdělávacích akcí pro obchodníky, manažery či specialisty probíhají jazykové kurzy nebo kurzy PC dovedností. Stále větší část těchto kurzů mohou zaměstnanci absolvovat formou e-learningu, jehož prostřednictvím probíhají i všechna zákonem předepsaná plošná školení.


Vedle dílčích vzdělávacích kurzů zde máme řadu rozvojových či adaptačních programů, které pomáhají hladce zvládnout a zapracovat se např. v pracovních pozicích klientských pracovníků, osobních bankéřů či firemních bankéřů.Kariérní plánování a rozvojové programy

Vedle mzdy je pro velké množství zaměstnanců výraznou motivací vědět kdy, za jakých podmínek a kam mohou kariérně růst.

  • Mám v této firmě otevřené dveře pro brzké povýšení na náročnější a zodpovědnější pozici?
  • Mám šanci posunout se v rámci útvaru o stupeň výše?
  • Mohu využít  silné stránky své osobnosti, své dovednosti a zkušenosti na jiném místě v ČSOB nebo Skupině KBC?

Na tyto časté otázky zaměstnanců reaguje vytvořený systém kariérního plánování, který dává možnost našim talentovaným zaměstnancům realizovat svůj kariérní růst. Zároveň dává bance do ruky nástroj umožňující umístění správných lidí s optimálními způsobilostmi a znalostmi na důležité pracovní pozice.


Spouštěcím mechanismem pro kariérní plánování konkrétních zaměstnanců jsou roční hodnotící rozhovory. Manažer se svým podřízeným shrnují úroveň plnění stanovených cílů, požadavků na znalosti a způsobilosti vyplývající z dané pracovní pozice a plánují do budoucna optimální možnosti kariérního i profesního a osobního růstu. Tyto závěry jsou podkladem pro přehled nominovaných talentů k budoucímu využití na pozicích s vysokou mírou zodpovědnosti. V rámci development center dojde pak k zmapování potenciálu nominovaných zaměstnanců, určení optimálního profilu (manažer, obchodník, expert) a stanovení rozvojového plánu. V jiných případech mohou být definovány cesty a podmínky postupu v rámci útvaru či pobočky (kariérní mapy) nebo podmínky k rotaci napříč Skupinou ČSOB.


Pro talenty s výrazným manažerským profilem a potenciálem existují skupinové rozvojové programy, podporující rozvoj leadershipu – Pikes a Manažerská příprava pro pobočkovou síť, Future Leaders Program nebo mezinárodní KBC Academy a KBC MBA.