Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Časté dotazy  >  ČSOB InternetBanking 24

ČSOB InternetBanking 24


Jaký je rozdíl mezi disponibilním a aktuálním zůstatkem?

Aktuální zůstatek je zůstatek, který máte v danou chvíli na účtu a počítají se z něho úroky.

Disponibilní zůstatek je zůstatek finančních prostředků, který můžete v dané chvíli použít (může být navýšen o kontokorent, příp. snížen o transakce platební kartou).Mohu si zřídit služby elektronického bankovnictví v jakékoliv pobočce nebo musím do domovské pobočky?

Službu ČSOB Linka 24 si zřídíte ve kterékoliv pobočce, stejně jako související službu ČSOB Internetbanking 24. Změny týkající se těchto služeb (korespondenční adresa, přidání nových účtů, generování nového PINu, změna hesla atd.) můžete provést také ve kterékoliv pobočce.Proč se mi místo stránky ČSOB InternetBanking 24 nebo ČSOB BusinessBanking 24 objeví informace o tom, že stránku nelze zobrazit?

Problém odstraníte následujícím postupem:


(Pokud jste již níže uvedené kroky realizovali, pokračujte standardním přihlášením.)


Stáhněte si soubor GlobalSign.zip do svého počítače (například na Plochu) a proveďte extrakt certifikátů:


Postup instalace certifikátů pro Internet Explorer:


 1. Postupně otevřete soubory certifikátů GlobalSign_root_R2.cer, GlobalSign_root_R3.cer, GlobalSign_root_R4.cer a GlobalSign_CA.cer, dvojklikem.
 2. Stiskněte tlačítko „Nainstalovat certifikát“, „Další“.
 3. Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“.
 4. Tlačítkem „Procházet…“ vyberte úložiště „Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“.
 5. Poté vše odsouhlaste až do zobrazení hlášky „Import proběhl úspěšně“.
 6. Dále otevřete soubor certifikátů GlobalSign_EV.cer dvojklikem.
 7. Stiskněte tlačítko „Nainstalovat certifikát“, „Další“.
 8. Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“.
 9. Ttlačítkem „Procházet…“ vyberte úložiště „Zprostředkující certifikační úřady“.
 10. Poté vše odsouhlaste až do zobrazení hlášky „Import proběhl úspěšně“.
 11. Zavřete všechna okna Internet Explorer.
 12. Znovu spusťte Internet Explorer a přihlaste se do služeb elektronického bankovnictví.

Postup instalace certifikátů do internetového prohlížeče Mozilla Firefox:


 1. V internetovém prohlížeči Firefox menu – „Nástroje“ „Možnosti“ „Rozšířené“ záložka „Šifrování“ „Certifikáty“.
 2. V záložce „Autority“ „Importovat…“ postupně vyberete jednotlivé soubory certifikátů GlobalSign_root_R2.cer, GlobalSign_root_R3.cer, GlobalSign_root_R4.cer a GlobalSign_CA.cer, GlobalSign_EV.cer.
 3. U každého certifikátu zaškrtněte:
  • „Uznat tuto CA pro identifikaci serverů“,
  • „Uznat tuto CA pro identifikaci uživatelů pošty“,
  • „Uznat tuto CA pro identifikaci výrobců software“ "OK“.
 4. Po provedení importu všech certifikátů, provedete restart internetového prohlížeče Firefox.
 5. Znovu spusťte prohlížeč a přihlaste se do služeb elektronického bankovnictví.

Budete-li mít s přihlášením i nadále potíže, kontaktujte náš Helpdesk e-mailem helpdeskEB@csob.cz nebo telefonicky na čísle +420 495 800 111.Proč se mi místo stránky ČSOB InternetBanking 24 nebo BusinessBanking 24 objeví informace o tom, že připojení je nedůvěryhodné?

Stránky služby ČSOB IB24/BB24 (na adrese https://ib24.csob.cz, https://bb24.csob.cz) jsou chráněny serverovými certifikáty a tím ověřeny akreditovanou certifikační autoritou GlobalSign. Nainstalováním tzv. kořenového certifikátu potvrdíte, že důvěřuje této instituci a toto chybové hlášení se vám již nebude zobrazovat.Jak odstranit příčinu hlášení „Přihlášení nebude provedeno! Vznikla chyba při provedení Cryptographic Service Provider“?

Proveďte reinstalaci ovladačů své čtečky čipových karet v následujících krocích:


 1. Spusťte klientskou instalační sadu CryptoPlus. Její aktuální zkomprimovanou verzi najdete na stránce Aktuální software ke stažení. Soubor rozbalte na svůj pevný disk a ve vzniklém adresáři dvojklikem spusťte soubor install.exe.
 2. Průvodce instalací vás bude informovat o aktuálním stavu instalace, detekovat problémy a nabízet řešení.
 3. Pomocí pokynů v oddílu „Jak pokračovat“ dokončete instalaci.

Po úspěšném ukončení instalace SW pro službu ČSOB InternetBanking 24 se v hlavičce instalátoru, v oddílu Aktuální stav instalace CryptoPlus, objeví následující hlášení: „V systému je dostupná alespoň jedna čtečka.“ Software CryptoPlus je kompletně nainstalován a připraven k použití.Jak odstranit příčinu hlášky „Vzhledem k tomu, že vznikly potíže při nainstalování a spuštění kryptografické komponenty Signer, nebude možné přihlášení certifikátem“?

Je zapotřebí nainstalovat aktuální šifrovací komponentu Signer. Postupujte následovně:


 1. V MS Internet Explorer zvolte v hlavním menu Nástroje > Možnosti sítě internet > Zabezpečení. Zde zvolte Důvěryhodné servery (zelené kolečko). Úroveň zabezpečení nastavte posuvným tlačítkem na Střední a stiskněte tlačítko Servery. Do pole Přidat tento server napište https://ib24.csob.cz a stiskněte tlačítko Přidat. Zaškrtněte pole Vyžadovat ověření všech serverů v této zóně a stiskněte tlačítko OK. Poté se znovu přihlaste.
 2. V MS Internet Explorer (nesmíte být na stránkách ib24.csob.cz) zvolte v hlavním menu Nástroje (Tools) > Možnosti sítě internet (Internet Options) > Obecné (General) > Dočasné soubory (Temporary Internet Files) > Nastavení (Settings) > Zobrazit objekty (View Objects). Zde vymažte komponentu SigVer Class, a to jejím označením a následným stiskem tlačítka Vymazat (Remove). Při dalším přihlášení do služby ČSOB InternetBanking 24 (platí i pro přihlášení prostřednictvím čipové karty) budete automaticky vyzváni k nainstalování šifrovací komponenty Signer.


Jak zamezit tomu, aby se okamžitě po přihlášení načetla opět přihlašovací stránka?

V MS Internet Explorer zvolte v hlavním menu Nástroje > Možnosti sítě Internet > Zabezpečení. Zde zvolte Důvěryhodné servery (zelené kolečko). Úroveň zabezpečení nastavte posuvným tlačítkem na Střední a stiskněte tlačítko Servery. Do pole Přidat tento server napište https://ib24.csob.cz a stiskněte tlačítko Přidat. Zaškrtněte pole Vyžadovat ověření všech serverů v této zóně a stiskněte tlačítko OK. Poté se znovu přihlaste.Z jakého důvodu se po zadání Identifikačního čísla a PINu objeví obrazovka s textem „Čekám na odpověď z banky“? Tato obrazovka se pak dokola neustále opakuje.

Jedná se o technické problémy na straně ČSOB. Vyčkejte prosím odstranění problému.Co znamená obrazovka s textem „HTTP 500 – Vnitřní chyba serveru“?

Jedná se o technické problémy na straně ČSOB. Vyčkejte prosím odstranění problému.Z jakého důvodu se po restartu počítače čtečka neobjeví v systému, když po nainstalování funguje dobře?

Pravděpodobně dochází ke spouštění Resource manageru dříve, než je Plug & Play čtečka detekována MS Windows.

Prostřednictvím instalovaného programu Gemplus SmartDiag v 2.0 (je k dispozici na adrese http://helpdesk.cryptoplus.cz/csob/index.html) proveďte restart Resource manageru s připojenou čtečkou.Je možné využít i jinou čtečku čipových karet než tu, kterou prodáváte?

Ano, využít můžete všechny námi certifikované čtečky, které pro komunikaci s kartou vyhovují normě ISO/IEC 7816 a mají od výrobce ovladače PC/SC.Jak odblokuji zablokovanou čipovou kartu?

Odblokování proveďte v aplikaci I.CA CryptoPlus, a to v následujících krocích:


 1. Vložte čipovou kartu do čtečky.
 2. Ukončete všechny aplikace, které používají kartu I.CA CryptoPlus.
 3. Spusťte utilitu I.CA CryptoPlus (najdete ji na pracovní ploše, příp. v nabídce Start > Programy > I.CA CryptoPlus).
 4. Přečtěte údaje o vložené kartě pomocí nabídky Zobrazit > Obnovit.
 5. V levém okně označte myší čipovou kartu.
 6. Z hlavního menu zvolte Soubor > Změna odblokování PIN ... V zobrazeném okně zadejte potřebné údaje a potvrďte tlačítkem OK. PIN a PUK musí mít nejméně 4 a maximálně 8 číslic.


Jaké jsou SW a HW požadavky na službu ČSOB InternetBanking 24?

V tabulce uvádíme minimální hardwarové požadavky pro správnou funkčnost služby. Hardware musí zároveň splňovat požadavky používaného operačního systému.

Pro správný chod služby je nutná i některá kombinace uvedených operačních systémů a prohlížečů.

Hardware
Osobní počítač
 • procesor Intel Pentium, příp. AMD (nebo obdobný),
 • rozlišení monitoru 1024 × 768 bodů nebo vyšší.
Operační paměť 512 MB a více.
Pro elektronický podpis navíc potřebujete
 • čtečku čipových karet podporující komunikaci přes rozhraní PC/SC,
 • volný port pro připojení čtečky (podle čtečky – USB nebo PCMCIA),
 • na čipové kartě instalované platné certifikáty pro přihlašování a podepisování příkazů zasílaných do ČSOB (vydané při zřízení služby).
Software
Internetový prohlížeč (se 128bitovým šifrováním, povoleným skriptováním a cookies, s nejnovější aktualizací)
 • Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší,
 • Mozilla FireFox 3.0 a vyšší,
 • Google Chrome 14 a vyšší,
 • Opera 10 a vyšší (pro pasivní přístup),
 • Safari 3.0 a vyšší.
Operační systém Microsoft Windows (s nejnovější aktualizací)
 • Vista – Service Pack 2,
 • Windows 7 – Service Pack 1,
 • Windows 8.
Pro elektronický podpis navíc potřebujete


Jaká je platnost certifikátu?

Certifikát má platnost jeden rok (tj. 365 dní) ode dne jeho vydání a jeho obnovu můžete provést přímo z aplikace prostřednictvím funkcí „Obnova certifikátu“ a „Instalace certifikátu“. Obnovu však můžete provést pouze v období platnosti certifikátu, a to nejlépe během posledních 30 dnů jeho platnosti. Nestihnete-li certifikát na konci jeho platnosti obnovit, budete si muset nechat vystavit nový certifikát na kterékoliv pobočce banky (registrační autorita).Co je příčinou chybně zobrazovaného údaje „datum“ ve službě?

Služba je pravděpodobně spuštěna v jiném než doporučeném internetovém prohlížeči.
Nainstalujte prohlížeč, který je pro službu doporučen.Objevila se hláška „Překročen limit na transakci“. Co je příčinou neprovedení platebního příkazu?

V rámci služby máte zadán nižší limit na transakci, než byla výše vašeho platebního příkazu.
Kontaktujte kterékoli obchodní místo ČSOB s požadavkem na změnu limitu služby ČSOB InternetBanking 24.Co je příčinou hlášky „Datum splatnosti musí být stejné nebo vyšší, než je aktuální datum“?

Systémové datum vašeho počítače je chybně nastaveno.

Nastavte si prosím správně systémové datum svého počítače.Co je příčinou toho, že nedošlo k obnovení certifikátu?

Certifikát nemohl být obnoven, protože obsahuje nepovolené znaky.

Obnovení certifikátu lze provést pouze vydáním nového certifikátu na RA (registrační autoritě – obchodním místě banky).


Tabulka povolených znaků
Latin – velká písmena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Latin – malá písmena a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mezera ( )
apostrof '
levá závorka (
pravá závorka )
znaménko plus +
čárka ,
spojovník
mínus -
tečka .
lomítko /
dvojtečka :
rovnítko =
otazník ?


Jakým způsobem se odděluje předčíslí u čísla účtu příjemce u platebního příkazu zadávaného přes ČSOB InternetBanking 24?

Předčíslí u čísla účtu příjemce se odděluje u služby ČSOB InternetBanking 24 pomlčkou.Certifikát klienta je zablokovaný.

To, jak postupovat, je názorně uvedeno v dokumentu obnova certifikátu (275 kB).