Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  ČSOB  >  Časté dotazy  >  Bezhotovostní platby (převody)

Bezhotovostní platby (převody)

Tuzemský bezhotovostní platební stykNedokumentární platební stykTipyTuzemský bezhotovostní platební styk


Jakými způsoby mohu podávat platební příkazy v rámci tuzemského korunového platebního styku a jak ušetřit při placení?

Tuzemské korunové příkazy k převodu zadáte nejvýhodněji přes elektronické bankovnictví. Z nabídky služeb elektronického bankovnictví si vyberou jak občané, tak podnikatelé a firmy.


Pro podání papírového příkazu můžete využít sběrného boxu umístěného v každé pobočce nebo předat příkaz přímo v pobočce ČSOB na přepážce. Tato varianta je však pro vás nejméně pohodlná.


Do sběrného boxu můžete vkládat jednorázové tuzemské příkazy, trvalé příkazy k převodu/inkasu, svolení k inkasu, hromadné příkazy k převodu/inkasu, a to v celkové maximální částce v 100 000 Kč. Sběrný box je určen pro příkazy k převodu s účinností nejdříve následující bankovní pracovní den.Konstantní symboly u bezhotovostních plateb

Konstantní symbol je nepovinnou náležitostí platebního příkazu. Povinnost uvádět KS trvá u plateb na vrub nebo ve prospěch účtů státního rozpočtu. Klientovi (plátci) předepíše správný KS příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně (příjemce platby). Konstantní symboly, které klient nesmí použít, jsou: 5, 6, 51, 1178, 2178 a 3178.Jaký bankovní kód používá ČSOB a ostatní banky na území ČR

ČSOB využívá kód 0300.


Výběr dalších kódů bank a stavebních spořitelen v ČRJak mohu získat zpět platbu z mého účtu, kterou jsem odeslal na špatné číslo účtu příjemce v rámci tuzemského korunového platebního styku?

Se žádostí o vrácení platby se obrátíte na pobočku ČSOB, kde vyplníte a podepíšete písemnou žádost.Nedokumentární platební styk


Jakými způsoby mohu podávat platební příkazy v rámci nedokumentárního platebního styku a jak ušetřit při placení?

Příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska zadáte nejvýhodněji a nejrychleji přes elektronické bankovnictví (ČSOB Linka 24, ČSOB Internetbanking 24, ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24 a ČSOB Edifact 24).


Příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska můžete také předat na příslušném tiskopisu za příplatek přímo v pobočce ČSOB na přepážce.


Upozorňujeme, že pro příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska nelze použít sběrný box.

 

Další důležité informace naleznete v Průvodci nedokumentárním platebním stykem (převody do/ze zahraničí a v cizí měně do/z tuzemska).Kde získám číslo svého účtu ve formátu IBAN a kde se používá?

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby. Používání čísla účtu příjemce ve formátu IBAN a banky příjemce ve formátu BIC (Bank Identifier Code = swiftová adresa) jsou povinné u převodů v rámci členských států Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP = členské státy EU a Island, Norsko, Lichtenštejnsko).


Neuvede-li příkazce/klient ČSOB na příkazu k převodu směrovaného do členských států EHP číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC (swiftová adresa), musí počítat s dodatečnými poplatky zprostředkujících bank, které budou inkasovány k tíži účtu příkazce. Zprostředkující banky v členských státech EHP jsou oprávněny odmítnout či vrátit převod bez uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN (popř. s uvedením neplatného či nesprávného IBAN) nebo bez uvedení banky příjemce ve formátu BIC (popř. s uvedením neplatného či nesprávného BIC). Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC získají příkazci/ klienti ČSOB na vyžádání od svých obchodních partnerů jako součást bankovního spojení příjemce.


V zájmu urychlení zpracování převodů v EUR z členských států EHP lze doporučit příjemcům/klientům ČSOB, aby rovněž sdělili své číslo účtu ve formátu IBAN a BIC ČSOB (CEKOCZPP) svým obchodním partnerům v členských státech EHP. Číslo účtu ve formátu IBAN a BIC ČSOB mají klienti uvedeny na výpisu k účtu a rovněž na avízech k převodům do/ze zahraničí a v cizí měně do/z tuzemska.


Číslo účtu ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC nelze používat v rámci tuzemského korunového platebního styku (u převodů v CZK na území ČR prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB).Kde klienti ČSOB naleznou IBAN a BIC (swiftovou adresu)

Číslo účtu ve formátu IBAN je uvedeno na výpisu k účtu včetně BIC ČSOB = CEKOCZPP; tyto údaje jsou rovněž obsažena na debetních a kreditních avízech k nedokumentárním platbám.Jaké jsou podstatné náležitosti příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska (v písemné či elektronické formě)?

Podstatné náležitosti jsou přehledně uvedeny v Průvodci nedokumentárním platebním stykem (převody do/ze zahraničí a v cizí měně do/z tuzemska).Co je SEPA a SEPA převod - SEPA credit transfer?

SEPA = Single Euro Payments Area (Jednotná oblast pro platby v eurech). Geograficky zahrnuje všechny země Evropského hospodářského prostoru - tj. země Evropské unie (EU 27), Norsko, Island, Lichtenštejnsko - a Švýcarsko.


SEPA převody = převody prováděné v eurech při dodržení dalších podmínek:


 • převody v EUR,
 • převody realizované v rámci Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA),
 • částka převedena mezi účty plátce a příjemce v plné výši (výše částky není omezena),
 • číslo účtu plátce a příjemce uvedeno ve formátu IBAN *),
 • banka plátce a příjemce uvedena ve formátu BIC *),
 • kód zpoplatnění SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky),
 • neobsahují specifické instrukce či dodatečné informace pro banku,
 • automatizované zpracování prostřednictvím evropského clearingu.

*) převody bez uvedení platného IBAN/BIC mohou být odmítnuty nebo vráceny včetně vyinkasování příslušného poplatku za manuální zpracování (tzv. non-STP)


SEPA přímo neřeší zpoplatnění SEPA instrumentů, vč. poplatku za SEPA převod. Ve smyslu Nařízení ES č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech je nadále v platnosti limit 50.000 EUR pro uplatnění shodných poplatků na převody v rámci EU/EHP jako na tuzemské (vnitrostátní) převody v EUR.


Poplatky spojené s do zahraničí a v cizí měně do tuzemska naleznete v platném Sazebníku v části F. Platební styk, hotovostní a směnárenské operace.Jak využít zvýhodněný poplatek u nedokumentárních plateb vyšlých do zahraničí a v cizí měně do tuzemska?

ČSOB poskytuje zvýhodněny poplatek:


 1. za provedení SEPA převodů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, pokud platební instrukce příkazce splní povinně všechny tyto podmínky:
  • převody v měně EUR,
  • v max. výši do 50 000 EUR,
  • směrované do členských států EHP (tj. členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska,
  • s uvedením BIC (swiftové adresy) banky příjemce,
  • s uvedením čísla účtu příjemce ve formátu IBAN,
  • s metodou zpoplatnění SHA (příkazce/příjemce hradí poplatky své banky),
  • bez specifických požadavků na zpracování.

  U SEPA převodů v rámci EHP je povinné uvedení banky příjemce ve formátu BIC a čísla účtu příjemce ve formátu IBAN. Zprostředkující banky ve členských státech EHP jsou navíc oprávněny odmítnout či vrátit platbu v případě neuvedení BIC a IBAN (popř. při uvedení BIC a IBAN v neplatném či nekorektním formátu).


  Pro zadání SEPA převodu nemusíte nyní využívat žádné speciální tiskopisy nebo technologie. V případě správného zadání, a to buď prostřednictvím elektronických kanálů nebo na standardním tiskopisu pro nedokumentární platební styk platební styk, bude platba automaticky zpracována a zpoplatněna jako SEPA převod.

 2. za provedení tzv. STP plateb, pokud je příkaz zadán přes elektronické bankovnictví a platební instrukce příkazce splní tyto podmínky:
  • Uvedení BIC (swiftové adresy) banky příjemce
  • Bez specifických požadavků na zpracování.

Jak využít zvýhodněný poplatek u nedokumentárních plateb došlých ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska?

ČSOB poskytuje zvýhodněny poplatek za provedení převodů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, pokud platební instrukce příkazující banky splní všechny tyto podmínky:


 • převody v měně EUR,
 • v max. výši do 50 000 EUR,
 • směrované do členských států EHP (tj. členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska,
 • s uvedením BIC (swiftové adresy) ČSOB - CEKOCZPP,
 • s uvedením čísla účtu příjemce ve formátu IBAN,
 • s metodou zpoplatnění SHA (příkazce/příjemce hradí poplatky své banky),
 • bez specifických požadavků na zpracování.

U došlých úhrad ze zahraničí je třeba mít na zřeteli, že jednotlivé banky přistupují k SEPA postupně. Jen u bank, které již aktivně zpracovávají SEPA převody, můžeme zaručit celkové zpracování dle SEPA standardů. Přehled aktivních bank Odkaz na web je k dispozici na stránkách Evropské rady pro platební styk.Tipy


Jak ušetřit při placení?

K usnadnění výběru vhodné formy placení jsem pro vás připravili srovnávací tabulky, z kterých zjistíte nejvýhodnější varianty pro vás.


Jak se orientovat?


 • Čím méně ikon měšce Měšec tím je provedení platby levnější a rychlejší.
 • Ikona „Doporučujeme“ Doporučujeme značí variantu, která je pro naše klienty nejvýhodnější a vždy ušetříte.
 • Konkrétní výši poplatků naleznete v platných sazebnících.

Porovnání je připraveno pro využití:


 • bezhotovostního platebního styku v rámci ČR i do zahraničí,
 • karet (debetních i kreditních).

Další informace vám ochotně předají pracovníci v pobočkách ČSOB.


Bezhotovostní platební styk (tuzemský i nedokumentární platební styk)

Výši poplatků spojených s využíváním bezhotovostního platebního styku naleznete v platném Sazebníku v části F. Platební styk, hotovostní a směnárenské operace.


Forma podání (typ převodu) Podané elektronicky přes: Podané v písemné formě přes:
ČSOB Elektronické bankovnictví* (do 18h splatnost tentýž den) ČSOB Linka 24 (do 18h splatnost tentýž den) Sběrný box (splatnost následující pracovní den) Pobočku (splatnost následující pracovní den) Pobočku (splatnost tentýž pracovní den)
Porovnání poplatků za tuzemský platební styk
Příkaz k převodu jednorázový Měšec Doporučujeme MěšecMěšec MěšecMěšec MěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšecMěšec
Příkaz k převodu trvalý (za odchozí položku) Měšec Doporučujeme MěšecMěšec MěšecMěšec MěšecMěšec MěšecMěšec
Porovnání poplatků za zahraniční platební styk
Příkaz k převodu ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR Měšec Měšec Nelze Měšec Měšec
Příkaz k SEPA převodu do max. 50000 EUR MěšecMěšec Doporučujeme MěšecMěšec Doporučujeme Nelze MěšecMěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšecMěšec
Příkaz k tzv. STP převodu MěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšec Nelze Nelze Nelze
Příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska MěšecMěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšecMěšec Nelze MěšecMěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšecMěšecMěšec

 


* ČSOB Elektronické bankovnictví zahrnuje služby ČSOB InternetBanking 24, ČSOB Mobil 24 (lze jen tuzemský platební styk), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB BusinessBanking 24 online, ČSOB MultiCash 24.


Použití debetních (platebních) karet

Výši poplatků spojených s využíváním bezhotovostního platebního styku naleznete v platném Sazebníku v části B. Karty.


Možnosti placení a získání hotovosti u debetních karet Doma
(v Kč)
V zahraničí
(v dané měně)
Pro srovnání:
Výběr hotovosti / směnárna na přepážce ČSOB
Platba kartou u obchodníka Zdarma Doporučujeme Zdarma Doporučujeme MěšecMěšecMěšecMěšec
Platba přes Internet (lze pouze u embosovaných karet) Zdarma Doporučujeme Zdarma Doporučujeme MěšecMěšecMěšecMěšec
Cashback Zdarma Doporučujeme Nelze MěšecMěšecMěšecMěšec
Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a v SR Měšec Měšec * MěšecMěšecMěšecMěšec
Výběr z bankomatu jiných bank MěšecMěšec MěšecMěšecMěšec Nelze

* Platí pro bankomaty ČSOB pouze v SR.


Navíc:


 • S balíčkovými konty máte navíc dostatečný počet výběrů z bankomatů ČSOB v ČR zdarma!
 • Výběrem z bankomatu ČSOB vždy ušetříte! Při výběru hotovosti na přepážce jste navíc omezeni otevírací dobou pobočky.
 • Limit na kartě si můžete jednoduše sami upravit podle svých potřeb přes ČSOB InternetBanking 24 nebo vám pomohou poradci v pobočkách ČSOB.

Víte, že je možné platit rychle a bezpečně v e-shopech i mezi kamarády také pomocí „elektronické peněženky“ PaySec? Tento nástroj pro placení po internetu si zřídíte zdarma na www.paysec.cz Odkaz na web.


Použití kreditních (úvěrových) karet


Možnosti placení a získání hotovosti u kreditních karet Doma V zahraničí
Platba kartou u obchodníka Zdarma Doporučujeme Zdarma Doporučujeme
Platba přes Internet (lze pouze u embosovaných karet) Zdarma Doporučujeme Zdarma Doporučujeme
Cashback Zdarma Doporučujeme Nelze
Výběr z bankomatu ČSOB MěšecMěšec MěšecMěšec *
Výběr z bankomatu jiných bank MěšecMěšecMěšec MěšecMěšecMěšecMěšec

* Platí pro bankomaty ČSOB pouze v SR.